Schneider Electric – Jobba som servicetekniker!

Ett IT företag som finns över hela världen och har 32 kontor och som just nu speciellt efterfrågar servicetekniker kom och berättade om företagets verksamhet men också företaget som arbetsplats och hur man kan få ett jobb hos dem.

Deltagarna uppskattade verkligen företagets värdegrund med att man skall känna meningsfullhet, inkludering och empowerment. Att företaget ger interna utbildningar och fokuserar inte bara på den formella erfarenheten man har med sig, de fokuserar lika mycket på hur du är som person.

Deltagarna ställde många frågor så som om det är möjligt att få jobb även om man har enbart reell kunskap och Henrik gav alla deltagarna en direktkontakt med en person på HR så alla kan söka och skicka in sitt CV och detta var mycket uppskattat.

Fick känslan att många av de som deltog på seminariet tänker söka och några frågade om utbildning inom IT och kommer att påbörja utbildning då de blev inspirerade att få ett arbete hos Schneider Electric.