Matchnings- coachen i mobilen Rusta och Matcha

Vi hjälper dig som arbetssökande med matchning

i som arbetar på Lilly har genom åren hjälpt ett många personer ut på arbetsmarknaden, eller hitta en spännande studieplats. Vi brinner för att lösa den enskildes situation och samtidigt bidra till samhället i stort. Vi erbjuder dig professionellt stöd längst vägen till ditt nästa jobb.

Vi hjälper arbetsgivare med kostnadsfri rekrytering

På Lilly hjälper vi dig som arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Vårt mål är att förstå våra samarbetspartners behov av kompetensförsörjning och känna till rekryteringsbehoven i närtid och på längre sikt, för att kunna hjälpa till när behovet uppstår.