STRESS

Folkhälsomyndighetens undersökning visar att 15 procent av de som är yrkesverksamma uppger att de känner sig ganska eller väldigt stressade, men bland arbetslösa och sjukskrivna är siffran dubbelt så hög.

Vi är alla olika och reagerar på stress på olika sätt. En del blir så stressade av vissa situationer att det tar sig fysiskt uttryck. Andra i samma situation presterar bättre under den stressen. Därför finns det ingen universallösning på hur man skall göra när stressen sätter in tex vid arbetslöshet.

Under detta seminarium gick vi igenom positiv och negativ stress. Vi gick igenom undersökningen från folkhälsomyndigheten som påvisade att orsakerna till stressen vid arbetslöshet oftast har dessa bakomliggande orsaker:

  • osäker ekonomi
  • saknar rutiner och sociala kontakter
  • känsla av utanförskap
  • ha svårt att få jobb
  • inte känna sig behövd
  • att inte få använda sina förmågor och kompetenser

Deltagarna brainstormade fram så otroligt många tips på vad de själva gör och vet kring hur man kan minska stressen. Det handlade om allt från att skapa rutiner, röra på sig, använda metoder så som yoga, meditation till att göra något roligt, vara volontär, ta bort negativa människor man omger sig med. Stryka måsten som egentligen inte är måsten, till att använda metoder så som att skaka i 20-30 sekunder så som hundar gör efter en jakt till att mentalt tänka ”kan jag lösa situationen? Lös det, Om inte så släpp det”

Att vi idag har ett samhälle som graderar dig utifrån vad du gör. Som ofta är den första frågan du får av personer du möter. Att då fokusera på att du räcker, du är bra, du har kompetenser och att arbetssökandet i sig inte är något negativt. Att söka arbete är faktiskt en möjlighet och kan leda till ditt drömmars jobb.