Tester under en rekrytering

Vid vissa rekryteringar ingår det att man skall göra olika tester. Det finns många olika och önskemål från våra deltagare var att få en fördjupad kunskap kring dessa tester. Att inte bara förstå hur man skall tänka kring testen utan också förstå vad rekryteraren egentligen vill få ut.

Robert på HelloLilly har arbetat som rekryterare inom IT branschen och har arbetat mycket med tester. Under seminariet fick våra deltagare ställa frågor till honom och ge sina egna tankar kring de upplevelserna de själva har om tester vid rekrytering.

Många deltagare uttryckte att de logiska testerna inte upplevs logiska, att personlighetstesters frågor inte alltid är logiska och ibland inte heller går att svara på då inget alternativ stämmer och därför blir hela testet missvisande.

Någon tog upp om att man sökt en roll och gjort en test och inte gick vidare. Men att man sedan söker fler roller på samma företag och om då testet finns kvar och man får inget nytt test. Frågan var hur gör man då.

Robert besvarade frågorna från deltagarna och hur de kan tänka med perspektivet på hur rekryteraren tänker och hur företagen använder testernas resultat.

Han beskrev hur man kan träna och speciellt att man tränar på logiktesterna dagen innan man skall göra testet, vara ärlig och sig själv vid personlighetstesterna och gav tips på en hemsida som till och med visar på olika större företags rekryteringsprocesser och vilka tester de använder.