Hur hittar du jobb när du är 55+?

Att ha lång erfarenhet, massor av kompetens men gång på gång få mailet/telefonsamtalet att man gått vidare med någon annan. Upptäcka att det oftast är någon mycket yngre som fått tjänsten. Där känslan blir, det handlar inte om att jag inte får jobbet för att jag inte har kompetens, det handlar om att jag är ”för gammal”.

Många känner igen sig i detta och frustrationen, känslan av att bli ålderdiskriminerad finns där hela tiden men man har inget bevis för att så är fallet, det är en känsla man har.

Detta är grunden till att vi har seminariet 55+ där vi tittar på debatten mellan svenskt näringsliv och en forskare som gjort en studie som påvisar att redan vid 40 årsåldern så väljer arbetsgivare bort arbetssökande pga åldern.

Varför, ja tankarna är många och några saker som kom fram är att rekryterare har förutfattade meningar. Ett stigma om hur en person skall vara vid en viss ålder. Det handlar också om en förutfattad mening kring hur mycket lön någon kommer kräva, hälsan hos en person vid en viss ålder samt tankar om hur länge en person kommer jobba innan de går i pension. Man tror mycket om personen utan att veta något.

Tydligheten fanns också vid att man tror att en person som är äldre inte är driven, flexibel och vill lära nytt.

Vi kan inte påverka idag hur rekryterarna genomför sina rekryteringar där formulären idag kräver att vi fyller i vår ålder. Men vi kan påverka vad vi själva gör för att minimera riskerna för åldersdiskriminering.  Brainstorming med deltagarna under seminariet gav en lång lista på tips som alla delade med sig av till varandra.