HelloLilly och ESF Care

HelloLilly matchar ukrainska flyktingar till arbete i Sverige

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari föra året, har ca 40 000 personer i åldrarna 18-64 år flytt till Sverige. Det är personer med olika kompetens- och utbildningsbakgrund. Den information som de ukrainska flyktingarna fått från Migrationsverket är att de i första hand förväntas försörja sig själva. Något som många av dessa personer gemensamt uttryckt är att det är svårt att komma till ett nytt land och utan desto mer information kunna söka självförsörjning. De saknar ofta socialt nätverk, eventuellt ekonomiska förutsättningar, har språkbarriärer och bristande information och kunskap om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. En stor av del av dessa personer står helt utan stöd och deltar inte i arbetsmarknadspolitiska insatser i Sverige trots arbetslöshetssituationen.

Att som företag kunna bidra och hjälpa personer som flytt från kriget i Ukraina, var något som HelloLilly dagarna efter invasionen i februari förra året valde att prioritera. Som ett första steg startade vi en insamling via UNICEF och samlade in 61 106 kr till detta ändamål. Nu har HelloLilly sjösatt ett projekt för att stötta målgruppen ytterligare, genom att erbjuda insatser med syftet att stötta minst 100 kvinnor och män till arbete eller studier i Sverige.

Vi har en etablerad metod för att nå målgruppen, säkra deltagande i våra insatser och öka den sociala delaktigheten hos dessa personer. HelloLilly har ett av Sveriges största företagskonton på TikTok och har skapat en ”community” på sociala medier för personer som söker nytt jobb eller vill påbörja en utbildning. Genom analys i våra sociala media-kanaler har vi identifierat över 6000 TikTok-användare och 18 000 Meta-användare i Sverige som använder ukrainska som första språk. Redan innan projektstart har vi fått över 200 intresseanmälningar och etablerat kontakt med många personer som flytt från kriget i Ukraina och vill börja arbeta i Sverige, och under projektets uppstart har vi redan börjat matcha dessa med arbetsgivare.

HelloLilly har sedan starten av vår verksamhet för två år sedan fokuserat på att bygga upp ett brett arbetsgivarnätverk, för att kunna matcha arbetssökande personer till lediga arbeten. Vi har förnärvarande över 2000 arbetsgivare runt hela Sverige i vårt arbetsgivarnätverk, som vi kontinuerligt har avstämningar med, matchar arbetssökande personer till och får kännedom om nya rekryteringsbehov. Vi har redan fått förfrågningar från flera arbetsgivare runt hela Sverige som vill bidra och hjälpa just målgruppen ukrainska flyktningar, och vi söker ständigt kontakt med fler.

Är du arbetsgivare?

Som arbetsgivare är detta en unik möjlighet att komma i kontakt med kvalificerad kompetens som står tillgänglig p.g.a. flykt från krig, och dessutom finns i många fall möjlighet till subventionerade anställningar. Är du intresserad av att höra mer om denna möjlighet, skicka ett mail Henrik Nielsen som är ansvarig för arbetsgivarkontakter inom ramen för projektet henrik@hellolilly.se så återkommer vi inom en dag!

Är du arbetssökande?

Har du flytt kriget i Ukraina eller har du kontakt med någon som gjort det och söker jobb? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vår engelsk- och ukrainsktalande kundtjänst dig!

Projektet är stödfinansierat av Europeiska Socialfonden, vilket ger HelloLilly möjligheten att erbjuda insatser till ukrainska flyktingar med slutmålet att stötta så många som möjligt till sysselsättning i Sverige.