3 tips på hur man skriver ett personligt brev som sticker ut

Det är viktigt att personalisera brevet eftersom det visar att man har gjort research om företaget och förstått vad de söker efter. Genom att använda arbetsgivarens namn och belyst tjänst visar man att man har tagit sig tid att läsa igenom annonsen och förstått vad som krävs av en kandidat. Det visar också att man är intresserad av den specifika tjänsten och företaget, och att man har försökt anpassa ansökan efter deras behov.

1. Personalisera brevet: Använd dig av arbetsgivarens namn och belyst tjänst, och visa att du har researchat om företaget och förstått vad de söker efter.

Det är viktigt att personalisera brevet eftersom det visar att man har gjort research om företaget och förstått vad de söker efter. Genom att använda arbetsgivarens namn och belyst tjänst visar man att man har tagit sig tid att läsa igenom annonsen och förstått vad som krävs av en kandidat. Det visar också att man är intresserad av den specifika tjänsten och företaget, och att man har försökt anpassa ansökan efter deras behov.

En personaliserad ansökan kan också göra det enklare för arbetsgivaren att förstå hur man kan passa in i organisationen och vara en tillgång. Genom att visa på specifika erfarenheter och prestationer som är relevanta för tjänsten kan man ge en bättre bild av vad man kan bidra med.

Dessutom kan en personaliserad ansökan vara mer intressant att läsa för arbetsgivaren, eftersom den visar att man har lagt tid och omtanke i ansökningsprocessen. Det kan ge en positiv första intryck och öka chansen att man blir inbjuden till intervju.

2. Var specifik: Fokusera på specifika erfarenheter och prestationer som är relevanta för tjänsten, och visa på hur dessa kan bidra till företaget.

Det är viktigt att vara specifik i sitt personliga brev eftersom det ger en tydlig bild av de erfarenheter och prestationer som är relevanta för tjänsten. Genom att vara specifik kan man visa på hur man har utvecklat specifika färdigheter och kunskaper som är viktiga för tjänsten. Det gör det också enklare för arbetsgivaren att förstå hur man kan bidra till företaget och vad man kan erbjuda.

Samtidigt kan det vara lätt att bli alltför allmänt och abstrakt i sitt personliga brev, vilket kan göra det svårt för läsaren att förstå vad man kan bidra med. Därför är det viktigt att vara så specifik som möjligt och ge exempel på hur man har använt och utvecklat sina färdigheter och kunskaper i tidigare roller.

Att vara specifik kan också hjälpa till att skilja sig från andra sökande, eftersom det visar att man har något specifikt att erbjuda och att man har tagit sig tid att förstå vad som krävs av en kandidat för tjänsten.

3. Var unik: Visa på vad som gör dig speciell och skiljer dig från andra kandidater. Vad kan du bidra med som ingen annan kan?

Det är viktigt att vara unik i sitt personliga brev eftersom det kan hjälpa till att skilja sig från andra sökande och visa på vad som gör en speciell och unik som kandidat. Genom att visa på vad som gör en unik kan man ge arbetsgivaren en anledning att välja just en själv, och visa på hur man kan bidra med något som ingen annan kan.

Att vara unik kan innebära att man har specifika färdigheter och kunskaper som är särskilt eftertraktade inom branschen, eller att man har en bakgrund och livserfarenheter som skiljer sig från andra sökande. Det kan också innebära att man har en personlig prägel och ett sätt att tänka som skiljer sig från andra, eller att man har en specifik passion eller intresse som man kan bidra med.

Att vara unik kan ge arbetsgivaren en anledning att välja just en själv, och kan hjälpa till att göra ansökan mer intressant och minnesvärd för läsaren. Samtidigt kan det vara bra att komma ihåg att det inte handlar om att vara unik för unikhetens skull, utan att det är viktigt att visa på hur ens unika egenskaper och färdigheter kan bidra till företaget och tjänsten.

Mall

Ett exempel på en mall för ett personligt brev kan se ut så här:

”Kära [Arbetsgivarnas namn],

Jag skulle gärna söka tjänsten som [Tjänstens namn] hos er, eftersom jag tror att mina erfarenheter och kvalifikationer skulle passa perfekt in hos er.

Som [Din tidigare roll] på [Ditt tidigare företag] har jag fått möjlighet att utveckla mina färdigheter inom [Relevanta färdigheter]. Dessutom har jag [Exempel på prestationer och mål som du har uppnått i tidigare roller].

Jag tror att mina erfarenheter skulle göra mig till en värdefull tillgång för er organisation, och jag skulle gärna få möjlighet att bidra med mina färdigheter och kunskaper hos er.

Med vänliga hälsningar, [Ditt namn]”

Förklaring

Den öppnar med att personligen hälsa på arbetsgivaren och visa att man har researchat om företaget och förstått vad de söker efter. Därefter ger den en kort översikt över de erfarenheter och kvalifikationer som är relevanta för tjänsten, och ger exempel på hur dessa kan bidra till företaget. Slutligen visar den på vad som gör dig unik och skiljer sig från andra sökande.

En mall som ser ut på det här sättet ger en strukturerad och tydlig översikt av kandidatens bakgrund och kvalifikationer, och gör det enklare för arbetsgivaren att förstå hur man kan passa in i organisationen. Samtidigt ger den möjlighet för kandidaten att skilja sig från andra sökande genom att visa på vad som gör dem unika och värdefulla.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en mall bara är en grund, och att det är viktigt att anpassa personliga brevet efter den specifika tjänsten och arbetsgivaren man söker. Det kan också vara bra att lägga till personliga detaljer och visat sin personlighet i brevet för att göra det mer intressant för läsaren att läsa.