Kan man byta leverantör i Rusta och matcha?

Väljer du HelloLilly stöttar vi dig på distans resten av året , via bl.a. telefon eller dator, dvs. resten av året behöver du inte besöka vårt kontor i Västerås. För att visa Arbetsförmedlingen att du är medveten om detta, ange till dem att ”jag vet att HelloLilly har kontor i Västerås, och vill byta till dem.

Ja, Deltagaren har rätt att byta leverantör under hela sin placeringstid i tjänsten. Deltagaren har en uppsägningstid på fjorton (14) kalenderdagar. Det innebär att deltagaren går kvar hos den tidigare leverantören i fjorton (14) kalenderdagar, räknat från dagen för uppsägning, innan denne påbörjar tjänsten hos den nya leverantören. Som uppsägningsdag avses den dag då deltagaren meddelar Arbetsförmedlingen att byte av leverantör önskas.

Vill du byta leverantör ska du höra av dig till Arbetsförmedlingen via telefon, mail eller chatt: https://arbetsformedlingen.se/kontakt/for-arbetssokande, och är det HelloLilly du vill byta till (det hoppas vi!😊) kan du uppge t.ex. följande:

-Ärende: Byta leverantör i Rusta och matcha
-Namn: Förnamn Efternamn
-Personnummer: xxxxxxxx-xxxx
-Ny leverantör: HelloLilly AB, KA-nummer 10068409

Väljer du HelloLilly stöttar vi dig på distans resten av året, via bl.a. telefon eller dator, dvs. resten av året behöver du inte besöka vårt kontor i Västerås. För att visa Arbetsförmedlingen att du är medveten om detta, ange till dem att ”jag vet att HelloLilly har kontor i Västerås, och vill byta till dem.